Strona w budowie, zapraszamy wkrótce!

Adres:
Telpod S.A.
ul. Piłsudskiego 63A
32-050 Skawina
Polska

 

Kontakt:
Dział sprzedaży:
(12) 257 10 35
order@telpod.pl

Dział techniczny:
(12) 257 10 12
konstrukcja@telpod.pl
mikrouklady@telpod.pl

 

Produkty:
Katalog potencjometrów
Katalog układów grubowarstwowych
Katalog rezystorów drutowych

 

Website under construction!

Address:
Telpod S.A.
str. Piłsudskiego 63A
32-050 Skawina
Poland

 

Contact:

Sales division:
+48 12 257 10 35
order@telpod.pl

Technical division:
+48 12 257 10 12
potentiometer@telpod.pl
thickfilm@telpod.pl

 

Products:
Potentiometer catalog
Thick film circuits catalog
Wire resistor catalog